HAKKIMIZDA

Hakkımızda

Yeşil Vatan Türkiye Ağaçlandırma Merkezi, doğanın, doğal ve kültürel kaynakların korunmasına doğrudan veya dolaylı olarak eğitim, araştırma, proje ve uygulama çalışmaları yoluyla katkıda bulunmak ve ekosisteme zarar verici unsurlara karşı çalışmalar yürütmek, biyolojik çeşitliliği korumak ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak, doğal ve kültürel değerleri tanıtmak, sevdirmek, doğa koruma bilincini yaygınlaştırmak, doğayla ilgili sorunlara kamuoyunun dikkatinin çekilmesi için çalışmak, doğa ile iç içe olan  etkinlikler düzenlemek amacı ile Vatan Kahramanları Derneği çatısı altında kurulmuştur.

 

 

Hedefimiz

Sahip olduğu değerler ışığında doğal yaşamın korunması için özgün projeler üreten, uluslararası düzeyde etkin, bağımsız ve öncü bir kuruluş olmak.

Amacımız

Doğa ile insan arasında bozulan dengenin yeniden tesisi amacıyla, tüm varlıkların varoluş gayesine uygun,  toplumda çevre ve ahlak bilincini arttırarak, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşmasına katkı sağlamak.

Bu gidişata dur demek elimizde

Ülkemizde yaşanan yangınların yüzde doksanı insan kaynaklı yangınlar. Piknik alanında bırakılan çöpler, doğaya atılan atıklar, ihmaller, dikkatsizlikler ve terör vb amaçlarla kasıtlı olarak çıkarılan yangınlar.

İnsan kaynaklı
0
Faili meçhul
0
İhmal
0
Kasıtlı
0

Yeşil bir Vatan Düşlüyoruz !

Kuruluş Gerekçemiz

YEŞİL VATAN’ın varoluş nedeni yaşama yani toprağa sahip çıkmak ve onu korumaktır. Çünkü toprak hepimizin yuvası, gıdamızın %95’inin doğrudan ya da dolaylı kaynağı, habitatlarımızın dayanıklılık kaynağıdır. Okyanuslardan sonraki en büyük karbon yutağı olarak toprak, iklim krizi ile mücadelenin de önemli bir aktörüdür. Toprağımız varsa ormanımız, tarımımız, meralarımız ve hayvancılığımız var. Toprağın 1 santimetresinin oluşması için 500 yıl gerekirken her yıl 642 milyon toprağımız erozyona uğruyor. Yaşama ve dolayısıyla toprağa sahip çıkmayı amaç edinmiş YEŞİL VATAN’ın varoluş nedeni toprağı korumaktır.

YEŞİL VATAN

Yol Haritamız

  • Ülke topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine dikkat çekmek,
  • Toprakla birlikte dünya üzerindeki ekosistemi oluşturan su, orman, biyolojik çeşitlilik gibi tüm doğal varlıkların korunması ile insan kaynaklı iklim değişikliğine dair politikaların ve toplumsal bilincin oluşturulması için çalışmak,
  • Doğal varlıkları korumak amacıyla ağaçlandırma çalışmaları yaparak topluma ağaç sevgisi aşılamak,

ORMANSIZ YURT VATAN DEĞİLDİR. (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

Ormanlar insanların yaşama kaynaklarından biridir. Eğer bir yurtta orman yoksa oradaki insanların yaşamları zorlaşır. Yaşamı zor olan bir vatan ise yok olmaya mahkumdur. Bu yüzden ormansız bir vatan düşünülemez.

Ormanların varlığı, yağışların gerçekleşmesi, afetlerin önlenmesi, havanın temizlenmesi, doğal çevrenin korunması, denge ve döngülerin gerçekleşmesi anlamına gelmektedir.

Neredeyse her konuda bilgiye, ön görüye ve anlayışa sahip olan Mustafa Kemal Atatürk, ormanlar ile ilgili görüşlerini aslında tek bir cümlede bizler için özetlemiştir. Bu sözüyle ormanların sahip olduğu öneme dikkat çekmek istemiştir. Bir toprak parçasını, vatan dediğimiz şey yapan unsur ormanların ta kendisidir. Sayesinde nefes aldığı, güzel vakit geçirebildiği, kendisinden başka canlıların da hayatlarını geçirdiği ormanlara sahip çıkmayan ve onları yok eden insanların yaşadığı ancak toprak parçası olabilir.

Üzerinde yaşadığımız, kültürümüzü ve uygarlığımızı devam ettirdiğimiz toprak parçalarına, yani vatanımıza değer vermemiz gerekmektedir. Bunun için de yaşadığımız çevreyi güzelleştirmek, yeni fidanlar dikerek yeşillendirmek ve zaten sahip olduğumuz ağaçları korumak bizim görevimizdir. Eğer ki tam tersi hareketler yapılırsa, o vatan değildir, sadece toprak parçası haline döner.  Vatan Kahramanları Derneği Yeşil Vatan Türkiye Ağaçlandırma Merkezi olarak herkesi bu kutsal uğraşta dayanışmaya çağırıyoruz.

d777693e463d6639fb88503236b659a6 (1)
    Call Now Button
    Cart